1. Home
 2. /
 3. Home Wastewater Treatment Plant
 4. /
 5. Oczyszczalnie ze złożem w...

Biologiczne

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym
Oczyszczalnie z pakietem drenażowym
Oczyszczalnie ze złożem w nasypie

Oczyszczalnie ze złożem w nasypie

PRZEZNACZENIE

Oczyszczalnie ścieków ze złożem rozsączającym w kopcu nasypowym znajdują zastosowanie w gruncie przepuszczalnym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Złoże rozsączające wyniesione jest w kopcu nasypowym ponad powierzchnię terenu w celu zachowania 1,5 m odległości od najwyższego poziomu wód gruntowych. Kształt nasypu można dostosować do kształtu działki. Częstym rozwiązaniem jest utworzenie ogrodu skalnego na powierzchni kopca nasypowego. Na nasypie można zasadzić rośliny o płytkim systemie korzeniowym (trawy, wrzosy, kwiaty).

DOSTĘPNE WARIANTY

DELFIN 2000, 3000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOMPLET, KOMPLET PAK dla 4-6 RLM

 • zakres dla 2000/ 1-5 osób
 • zakres dla 3000/ 3-7 osób

DELFIN 4000, 5000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOMPLET, KOMPLET PAK dla 8-10 RLM

 • zakres dla 4000/ 4-9 osób
 • zakres dla 5000/ 5-11 osób

INFORMACJE TECHNICZNE/ELEMENTY SKŁADOWE

1 Osadnik gnilny z filtrem i pokrywą
Średnica wlotu – Dn 160
2 Nadstawka na osadnik NSO 600
3 Studzienka rozdzielcza z pokrywą SR 70
4 Przepompownia SP 600
5 Nadstawka na przepompownię NSO 600
6 Rura drenażowa Dn 110, L 2,0 m
7 Rura pełna Dn 110, L 1.0 m
8 Rura pełna Dn 110, L 2.0 m
9 Uszczelki wargowe Dn 32
10 Kolano kanalizacyjne Dn 110/90
11 Wywiewka kanalizacyjna Dn 110
12 Geowłóknina Szer. 1,5 m
13 Uszczelki wargowe Dn 110
14 Trójnik kanalizacyjny Dn 110/110/90
15 Pakiet drenażowy – dla PREMIUM PAK W NASYPIE KOMPLET

DOSTĘPNE WARIANTY

DELFIN 2000, 3000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOPLET

DELFIN 4000, 5000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOPLET

DELFIN 2000, 3000 PREMIUM PAK W NASYPIE KOMPLET

DELFIN 4000, 5000 PREMIUM PAK W NASYPIE KOMPLET

Oczyszczalnie DELFIN Przeznaczenie Przepływdobowy Waga z szafką
sterującą
2000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOMPLET, KOMPLET PAK 4 RLM Qd = 0,60 m3/d 99 kg
3000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOMPLET, KOMPLET PAK 6 RLM Qd = 0,90 m3/d 119 kg
4000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOMPLET, KOMPLET PAK 8 RLM Qd = 1,20 m3/d 173 kg
5000 PREMIUM ZŁOŻE W NASYPIE KOMPLET, KOMPLET PAK 10 RLM Qd = 1,50 m3/d 203 kg

AKCESORIA

Nadstawka NSO 600 (okrągła)
WYMIARY
Dn=0,60 m, H=0,40 m
Pokrywa PKO 600 (okrągła)
WYMIARY
Dn=0,58
Rury PCV pełne
WYMIARY
110 mm, dł. 1,0m lub

110 mm, dł. 2,0m

Geowłóknina
WYMIARY
szerokość 0,5 m; 1,5 m; 2,0 m; 110 g/m2
Biodenn
Zalecane stosowanie produktu to 20 gram bakterii do szamb na 1m3 ścieków.

DLACZEGO DELFIN

 • Monolityczne zbiorniki polietylenowe bez łączeń i spawów
 • Nie wymagają zasilania elektrycznego
 • Trwała konstrukcja zapewniająca szczelność i odporność na wahania naprężeń gruntu
 • Niewielka waga – nie trzeba stosować dźwigu przy montażu
 • Nadstawki i pokrywy z zakręcanym zamknięciem typu ‘twist’
 • Nie wymagają zasilania elektrycznego
 • Łatwa eksploatacja przez długie lata:
  • Przepłukiwanie kosza filtracyjnego co 6 miesięcy
  • Wybieranie osadu z osadnika co 12 miesięcy
  • Płukanie drenażu wodą pod ciśnieniem dla zwiększenia drożności i wydłużenia żywotności
  • Zalecane jest regularne stosowanie biopreparatów, np. BIODENN