SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA Z BETONU

DELFIN SKB H-O

DELFIN SKB H-O-BP5

DELFIN SKB H-O-BP10

DELFIN SKB H-O-BP5

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858 – 1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Innowacyjnym rozwiązaniem w separatorach węglowodorów typu hybrydowego jest to że wysoki stopień separacji uzyskujemy poprzez zastosowanie podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie wykorzystującego zjawisko flotacji i koalescencji.

Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 0,1 mg/dm³.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia
  • grubości warstwy oleju i osadu

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ nominalny: od 3 l/s do 40 l/s
Przepływ maksymalny: od 15 l/s do 200 l/s
Pojemność czynna zbiornika [l]: 1240 -7850
Objętość komory odmulania [l]: 300 -4000
Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm³
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich [l]: 162 -562
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej [m]: 0,2
Automatyczne zamknięcie pływakowe – tak
Uchwyty do podnoszenia – tak
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
Włazy: DN 600, żeliwo/d2,d3

DOSTĘPNE WARIANTY

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem z BY PASSEM DELFIN SKB H-O-BP / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemnośś
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
[m]Hcl
Waga
[kg]
Liczba
włazów
Qnom d1 h1 h2 Dw. Hz
SKB H-O 3-BP5 3/15 1 240 200 700 800 1 500 1 900 120 300 940 205 0,153 5 000 2
SKB H-O 4-BP5 4/20 1 240 200 700 800 1 500 1 900 120 400 840 184 0,153 5 000 2
SKB H-O 6-BP5 6/30 2 100 250 800 900 1 500 2 500 120 600 1 500 191 0,153 6 000 2
SKB H-O 8-BP5 8/40 2 100 315 800 900 1 500 2 500 120 800 1 300 166 0,153 6 000 2
SKB H-O 10-BP5 10/50 2 480 315 900 1 000 1 500 2 800 120 1 000 1 480 162 0,153 6 000 2
SKB H-O 15-BP5 15/75 4 000 315 1 000 1 100 2 000 2 800 120 1 500 2 500 294 0,153 8 500 2
SKB H-O 20-BP5 20/100 5 000 315 900 1 000 2 000 3 000 120 2 000 3 000 287 0,153 9 500 2
SKB H-O 30-BP5 30/150 6 100 400 900 1 000 2 000 3 000 120 3 000 3 100 387 0,2 11 000 2
SKB H-O 40-BP5 40/200 7 800 400 900 1 000 2 500 3 000 120 4 000 3 840 562 0,2 12 500 2

AKCESORIA

Pierścienie wyrównawcze
WYMIARY
Średnica: 600mm
Wysokość: 100, 300, 500 mm
Nadstawka
WYMIARY
Średnica: 1000, 1200, 2000, 2200, 2500, 3000 mm
Wysokość: 500, 750, 1000 mm
Włazy żeliwne
KLASA:
B125; C250; D400

DLACZEGO DELFIN

  • Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych
  • Wykonane na zbiornikach żelbetonowych okrągłych, owalnych i prostopadłościennych, klasy minimum 35/45, wodoszczelności WB i mrozoodporności XF 1
  • Szczególnie polecane są do montażu na terenach jezdnych, na dużych zagłębieniach – 4 klasy obciążenia (maksymalna siła obciążenia 500 kN)
  • W zależności od warunków terenowych możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie: pierścieni wyrównawczych, nadstawki, włazów żeliwnych
  • Zakres przepływów od 3l/s do 200 l/s
  • Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
  • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
  • Niskie koszty opróżniania dzięki optymalnym pojemnościom zbiorników