SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z BETONU

DELFIN SKB S-BP5

DELFIN SKB S-O

DELFIN SKB S-O-BP5

DELFIN SKB S-O-BP10

DELFIN SKB S

DELFIN SKB S-BP10

DELFIN SKB S-BP5

PRZEZNACZENIE

Separatory Delfin mogą być wyposażone w zewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by-pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu. Stała część przepływu kierowana jest wówczas do wnętrza separatora a nadmierna – niepodlegająca oczyszczaniu poza separator. Zastosowanie by-passów chroni separator przed przepływem burzowym umożliwiając 5 – lub 10- krotne zwiększenie przepustowości nominalnej.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia
  • grubości warstwy oleju i osadu

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ nominalny: od 3 l/s do 40 l/s
Przepływ maksymalny: od 15 l/s do 200 l/s
Pojemność czynna zbiornika [l]: 350-2700
Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 120-354
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,2m
Automatyczne zamknięcie pływakowe
Uchwyty do podnoszenia
Włazy: żeliwne DN 600/d2

DOSTĘPNE WARIANTY

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD bez odmulacza z BY PASSEM DELFIN SKB S-BP / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

Nazwa grupy
separatorów
Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemnośś
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
[m]Hcl
Waga
[kg]
Liczba
włazów
Qnom D1 h1 h2 Dw. Hz
Separator węglowodorów standard SKB S 3-BP5 3/15 350 200 800 850 1 000 1 700 120 nd 350 120 0,153 2 500 1
SKB S 4-BP5 4/20 350 200 800 850 1 000 1 700 120 nd 350 120 0,153 2 500 1
SKB S 6-BP5 6/30 820 250 800 850 1 000 2 300 120 nd 820 120 0,153 3 100 1
SKB S 8-BP5 8/40 820 315 800 850 1 000 2 300 120 nd 820 120 0,153 3 100 1
SKB S 10-BP5 10/50 820 315 800 850 1 000 2 300 120 nd 820 120 0,153 3 100 1
SKB S 15-BP5 15/75 1 180 315 800 850 1 200 2 300 120 nd 1 180 170 0,153 4 000 1
SKB S 20-BP5 20/100 1 180 315 800 850 1 200 2 300 120 nd 1 180 170 0,153 4 000 1
SKB S 30-BP5 30/150 2 700 400 800 850 1 500 2 800 120 nd 2 700 354 0,2 5 400 1
SKB S 40-BP5 40/2050 2 700 400 800 850 1 500 2 800 120 nd 2 700 354 0,2 5 400 1

AKCESORIA

Pokrywa PKP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,945 m , I=0,745 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Nadstawka NSP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,960 m, I=0,760 m, H=0,425 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Nadstawka NSP 950 (prostokątna)
WYMIARY
I= 1006 mm, L=832 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm

ZASTOSOWANIE

ADAPTER Z DWOMA WŁAZAMI B
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1622 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=200 mm

ZASTOSOWANIE

ADAPTER Z DWOMA WŁAZAMI C
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1707 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=285 mm

ZASTOSOWANIE

DLACZEGO DELFIN

  • Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych, poniżej 5 mg/dm3 dla separatorów standard
  • Wykonane na zbiornikach żelbetonowych okrągłych, owalnych i prostopadłościennych, klasy minimum 35/45, wodoszczelności WB i mrozoodporności XF 1
  • Szczególnie polecane są do montażu na terenach jezdnych, na dużych zagłębieniach – 4 klasy obciążenia (maksymalna siła obciążenia 500 kN)
  • W zależności od warunków terenowych możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie: pierścieni wyrównawczych, nadstawki, włazów żeliwnych
  • Zakres przepływów od 3l/s do 200 l/s
  • Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
  • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
  • Niskie koszty opróżniania dzięki optymalnym pojemnościom zbiorników