SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z BETONU

DELFIN SKB S-O

DELFIN SKB S-O-BP5

DELFIN SKB S-O-BP10

DELFIN SKB S

DELFIN SKB S

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych nawylocie mniej niż 5mg/dm³.

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ: od 30 l/s do 200 l/s
Pojemność zbiornika [l]: 250-14000
Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich [l]: 120-1413
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,2m
Automatyczne zamknięcie pływakowe – tak
Uchwyty do podnoszenia – tak
Włazy: żeliwne DN 600/d2
Opcja: alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu

DOSTĘPNE WARIANTY

SKB S / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemnośś
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
[m]Hcl
Waga
[kg]
Liczba
włazów
Qnom D1 h1 h2 Dw. Hz
SKB S 3 3 350 160 800 850 1 000 1 700 120 nd 350 120 0,153 2 500 1
SKB S 4 4 350 160 800 850 1 000 1 700 120 nd 350 120 0,153 2 500 1
SKB S 6 6 820 160 800 850 1 000 2 300 120 nd 820 120 0,153 3 100 1
SKB S 8 8 820 160 800 850 1 000 2 300 120 nd 820 120 0,153 3 100 1
SKB S 10 10 820 200 800 850 1 000 2 300 120 nd 820 120 0,153 3 100 1
SKB S 15 15 1 180 200 800 850 1 200 2 300 120 nd 1 180 170 0,153 4 000 1
SKB S 20 20 1 180 200 800 850 1 200 2 300 120 nd 1 180 170 0,153 4 000 1
SKB S 30 30 2 700 250 800 850 1 500 2 800 120 nd 2 700 354 0,2 5 400 1
SKB S 40 40 2 700 315 800 850 1 500 2 800 120 nd 2 700 354 0,2 5 400 1
SKB S 50 50 5 180 315 700 750 2 000 2 800 150 nd 5 180 628 0,2 7 900 1
SKB S 75 75 5 180 315 700 750 2 000 2 800 120 nd 5 180 628 0,2 7 900 1
SKB S 100 100 5 180 315 700 750 2 000 2 800 120 nd 5 180 628 0,2 8 900 1
SKB S 150 150 7 590 400 800 850 2 500 2 800 120 nd 7 590 982 0,2 12 000 1
SKB S 200 200 14 000 400 800 850 3 000 3 250 150 nd 14 000 1413 0,2 21 000 1

AKCESORIA

Pierścienie wyrównawcze

WYMIARY
Średnica: 600mm
Wysokość: 100, 300, 500 mm

Nadstawka

WYMIARY
Średnica: 600mm
Wysokość: 100, 300, 500 mm

Włazy żeliwne

KLASA:
B125; C250; D400

DLACZEGO DELFIN

  • Skuteczność oczyszczania – poniżej 5 mg/dm3
  • Wykonane na zbiornikach żelbetonowych okrągłych, owalnych i prostopadłościennych, klasy minimum 35/45, wodoszczelności WB i mrozoodporności XF 1
  • Szczególnie polecane są do montażu na terenach jezdnych, na dużych zagłębieniach – 4 klasy obciążenia (maksymalna siła obciążenia 500 kN)
  • W zależności od warunków terenowych możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie: pierścieni wyrównawczych, nadstawki, włazów żeliwnych
  • Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
  • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
  • Niskie koszty opróżniania dzięki optymalnym pojemnościom zbiorników