Formalności wymagane do budowy oczyszczalni

Formalności wymagane do budowy oczyszczalni

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW od 4 do 30 RLM  Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o...
Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Zbieranie wody deszczowej to czysty zysk oraz coraz bardziej popularny sposób na świadome, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie wodą w ogrodzie. Kwestia gromadzenia deszczówki staje się tym bardziej istotna, że coraz częściej odczuwamy efekty suszy, która od kilku...